Chapeau Woonkringen

Beschermd wonen: Leven en wonen in vrijheid en zelfstandigheid

... daar gaat het om bij de Chapeau woonkringen.

Om dat zelf te kunnen regelen en inrichten, is niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen hebben daar steun bij nodig. En voor veel mensen die getroffen zijn door psychische problematiek, is dat extra moeilijk. Dat kunnen jongvolwassenen zijn, maar ook ouderen, die ondersteuning nodig hebben om hun leven in zelfstandigheid en vrijheid zelf in te richten en het voortaan met minder hulp te kunnen stellen.

De ervaring heeft geleerd dat veel mensen die getroffen worden door een psychische ziekte, toch in staat kunnen worden gesteld zelfstandig hun leven in te richten. Met de hulp van de juiste medicatie lukt hen dat, en vooral wanneer ze er van verzekerd kunnen zijn dat de juiste ondersteuning dichtbij is, zodat zij daar een beroep op kunnen doen, of die hen juist actief ondersteunt, telkens als zij dat nodig hebben.

Met ingang van 1 januari 2015 is de taak om het 'beschermd wonen' aan deze mensen beschikbaar te stellen bij de gemeenten komen te liggen. De voormalige awbz-budgetten voor de begeleiding worden voor dat doel in hun geheel, dus zonder korting, aan de gemeenten overgedragen.

Er is ook een gesproken presentatie over de structuur, de werkwijze en de financiering van de door Chapeau Woonkringen georganiseerde wooninitiatieven. U kunt ook alleen de dia's en/of de bijbehorende tekst downloaden.

De onafhankelijke stichting Chapeau Woonkringen is ervoor om in de verschillende gemeenten in Nederland burgerinitiatieven te helpen, op professionele wijze een woonvoorziening in te richten waar mensen met psychische of psychosociale problematiek zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Die begeleiding is er vooral op gericht om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving.

Deze burgerinitiatieven bestaan uit vrijwilligers met een maatschappelijke betrokkenheid, die de bewoners van de gespecialiseerde woonvoorziening ondersteunen in hun contacten met de samenleving. Die vrijwilligers hebben mogelijk zelf een familielid die in de woonvoorziening woont, maar dat hoeft niet.

De op basis van de burgerinitiatieven tot stand komende woonvoorzieningen vormen elk een afzonderlijke stichting, de 'lokale' Chapeau Woonkring, die gebruik kan maken van de professionele ondersteuning van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen.

De volgens het model van Chapeau Woonkringen georganiseerde woonvoorzieningen zijn er vooral op uit om de bewoners maximale zelfstandigheid te bieden. Zij zorgen er voor, dat de bewoners daarbij gebruik kunnen maken van steun aan elkaar, en bovendien van steun van professionele begeleiders, op de dagen dat het hen minder goed afgaat. En om dat te ondersteunen is de huisvesting zo ingericht, dat de bewoners gemakkelijk gezamenlijke activiteiten kunnen ontwikkelen en een plek hebben om elkaar te ontmoeten.

En voor het overige geldt: zoals ieder ander, leven in vrijheid en zelfstandigheid.

Stichting Chapeau Woonkringen is ontstaan uit een initiatief van leden van de vereniging Ypsilon, een vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor een psychose. Chapeau Woonkringen ontwikkelt initiatieven voor het realiseren van woningen, die speciaal geschikt zijn voor de beschreven doelgroep. Chapeau Woonkringen is gerelateerd aan andere organisaties, op aanverwante werkterreinen, zoals Trialoog, de koepel voor familie-organisaties GGZ Noord-Brabant. Chapeau Woonkringen krijgt steun van de Provincie Noord-Brabant.

Leidraad Woonkringen

 

Zoeken op de site

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk