Chapeau Woonkringen

Beschermd wonen: Leven en wonen in vrijheid en zelfstandigheid

... daar gaat het om bij Chapeau Woonkringen.

Niet iedereen lukt het om dit zelf te regelen en in te richten. Veel mensen hebben daar steun bij nodig en vooral voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan dit extra moeilijk zijn. 

Veel mensen die getroffen worden door een psychische ziekte zijn toch in staat zelfstandig hun leven in te richten, zo leert de ervaring. Met behulp van de juiste medicatie en de zekerheid dat de juiste ondersteuning in de directe nabijheid is als zij dat nodig hebben, lukt hen dat. 

De onafhankelijke stichting Chapeau Woonkringen biedt in verschillende gemeenten in Nederland wooninitiatieven, die op professionele wijze een woonvoorziening inrichten waar mensen met psychische of psychosociale problematiek zelfstandig kunnen wonen met 24 uurs professionele begeleiding in de nabijheid. Die begeleiding is er vooral op gericht om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving. 

Initiatieven doorheen het hele land van betrokken ouders en naasten leiden tot het oprichten van een woonkring die een afzonderlijke stichting vormt; de lokale Woonkring. Deze lokale Woonkringen kunnen gebruik maken van de professionele ondersteuning van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen. 

 

Het doel van de volgens het model van Chapeau Woonkringen georganiseerde woonvoorzieningen is het bieden van maximale zelfstandigheid aan de bewoners in het zo prettig mogelijk leiden van hun eigen leven. Hierbij worden zij begeleid door professionele zorgverleners en is de ondersteuning zo ingericht dat de bewoners ook veel steun hebben aan elkaar. Ook de huisvesting in een Woonkring maakt het mogelijk dat de bewoners gemakkelijk gezamenlijke activiteiten kunnen ontwikkelen en een veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten. 

En voor het overige geldt, zoals voor ieder ander, leven in vrijheid en zelfstandigheid. 

 

Leidraad Woonkringen

 

Zoeken op de site

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk