Chapeau Woonkringen

Aanmelden wachtlijst Chapeau Woonkringen

Bent u, voor uzelf of voor iemand wiens belangen u behartigt, geïnteresseerd in één van de door Chapeau Woonkringen aangeboden appartementen?
Vul dan het onderstaande formulier in.

Voorwaarden en procedure
Lees de voorwaarden en procedure voor toelating.
De kosten van aanmelding bedragen € 50,00, te voldoen naar rekening nummer NL47 RABO 0306 4834 16 ten name van Chapeau Woonkringen, onder vermelding van de persoon die wordt aangemeld.
Elke woonkring kent min of meer een specifieke doelgroep. Zo zijn de Woonkringen in Uden en Tiel met name gericht op mensen met schizofrenie en kent de Woonkring Rosmalen met name jongvolwassenen met Ass (autisme) als bewoner. De Woonkringen in Tilburg en Vlijmen hebben een meer gemengde samenstelling. Houdt u er rekening mee dat voor de woonkringen Uden en Rosmalen een wachtlijst bestaat en dat de doorstroming tamelijk klein is. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor de woonkringen in Tilburg en Vlijmen. Voor de Woonkring in Tiel is er op dit moment een geringe wachtlijst.

Gezien de zeer beperkte doorstroom is er geen garantie te geven op enige termijn dat er een woning beschikbaar komt. Gelieve voor meer informatie hierover contact op te nemen met het kantoor van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen in 's-Hertogenbosch.

Ingevulde formulieren
Het formulier wordt doorgestuurd naar de Toelatingscommissie van Chapeau Woonkringen.
U ontvangt een kopie van de ingevulde gegevens en daarna zo spoedig mogelijk een reactie.

Klik op AANVRAAG INVULLEN om uw gegevens door te geven.
Vragen gemarkeerd met een (*) zijn verplichte vragen.
Wij hebben deze gegevens nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Stap 1 van 3: Gegevens van de kandidaat bewoner

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Graag de geboortedatum invullen (dag- maand-jaar)

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Wat is de (hoofd) diagnose die aanleiding is om u aan te melden voor een Chapeau Woonkring?

Stap 2 van 3: Gegevens van de belangenbehartiger

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Stap 3 van 3: Voorkeur voor een locatie


Met de onderstaande keuzelijsten kunt u aangeven naar welke plaats uw voorkeur uitgaat.
U kunt uw voorkeur ook nog toelichten in het tekstvak hieronder.
Ongeldige invoer

Let op: niet alle locaties zijn al beschikbaar.

Ongeldige invoer

Let op: niet alle locaties zijn al beschikbaar.

Ongeldige invoer

Let op: niet alle locaties zijn al beschikbaar.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw privacy

U dient akkoord te gaan met het privacystatement.

Door op de knop 'Verzenden' te drukken, wordt het formulier doorgestuurd naar de Toelatingscommissie van Chapeau Woonkringen. U ontvangt daarna zo spoedig mogelijk een reactie.
Ongeldige invoer