Chapeau Woonkringen

Over Chapeau Woonkring Haarlemmermeer

De stichting Chapeau Woonkring Haarlemmermeer werd opgericht in april 2013. Sinds die tijd proberen wij ergens in het gebied Haarlemmermeer een woonvoorziening tot stand te brengen. Daarvoor zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeenten Hoofddorp en Haarlem, met woningcorporaties en projectontwikkelaars en vanzelfsprekend ook met kandidaat bewoners, hun familieleden en andere belangstellenden.

Nu, voorjaar 2017, wijzen vele signalen in de richting van succes! Woningcorporatie Eigen Haard heeft te kennen gegeven positief te staan tegenover ons initiatief en bereid te zijn een woonvoorziening aan ons te gaan verhuren. Die moet gebouwd worden in het gebied 'Landgoed Wickevoort' nabij het beroemde Cruquius stoomgemaal.

Voor dit gebied is een nieuw bestemmingsplan in de maak. Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan nog in mei 2017 in procedure gebracht. Als de uitvoering van die procedure niet te veel tegen zit, dan zullen in 2018 de eerste gebouwen verrijzen. Naar wij hopen wordt dan in de loop van 2019 het appartementencomplex opgeleverd, waar de Chapeau Woonkring Haarlemmermeer wordt gevestigd.

Woonkring Haarlemmermeer

Positie Woonkring