Chapeau Woonkringen

Contactinformatie Chapeau Woonkring Gorinchem

Stichting Chapeau Woonkring Gorinchem

Kooikersweg 2

5223 KA 's-Hertogenbosch

Stuur een E-mail naar Chapeau Woonkring Gorinchem

Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een woonvoorziening in Gorinchem, maar de uitvoering is onder meer afhankelijk van planologische procedures. Zodra duidelijkheid is ontstaan omtrent het waarschijnlijke moment van realisatie, zal worden overgegaan tot de samenstelling van een bestuur, bestaande uit familieleden of andere naastbetrokkenen van mensen uit de doelgroep. Tot die tijd wordt het bestuur van de stichting gevormd door de 'koepelstichting' Chapeau Woonkringen.

De oprichtingsakte met de statuten vindt u hier.

Woonkring Gorinchem

Positie Woonkring