Chapeau Woonkringen

Contactinformatie Chapeau Woonkring Oss

Stichting Chapeau Woonkring Oss

Johan Doornstraat 24

5348 AT Oss

Stuur een E-mail naar Chapeau Woonkring Oss

bestuurslid

Vacature voorzitter
J.G.C.M. (Hannie) Hurkmans secretaris / penningmeester
J.W.G. (Jan) van Sonsbeek waarnemend voorzitter
Stichting Chapeau Woonkringen bestuurslid

Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een woonvoorziening in Oss, maar de uitvoering is afhankelijk van de medewerking van de gemeente Oss. Vooralsnog is deze gemeente van oordeel dat er voldoende Beschermd wonen plaatsen voorhanden zijn, in weerwil van het feit dat er geen onderzoeksgegevens zijn die dit bevestigen. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om tot realisatie te komen. Ter onderbouwing van onze activiteiten en inspanningen om tot een woonvoorziening in Oss te komen, hebben we een beleidsplan geschreven, wat u hier kunt lezen. 

Het bestuur bestaat uit familieleden of andere naastbetrokkenen van mensen uit de doelgroep. De 'koepelstichting' Chapeau Woonkringen maakt eveneens deel uit van het bestuur.

Registratienummer Kamer van Koophandel 6875 9940.

De oprichtingsakte met de statuten vindt u hier.

Woonkring Oss

Positie Woonkring