Chapeau Woonkringen

Financieringswijze

Persoonsgebonden budget

De wijze van financiering van de kosten van 24-uurs begeleiding kan lopen langs twee lijnen: ofwel wordt de zorg geleverd via Zorg in natura (Zin), dan wel wordt aan de bewoner een Persoonsgebonden budget (Pgb) toegekend, waarmee hij of zij zelf de zorg inkoopt. Omdat de bewoner bij een Pgb zelf de volledige regie heeft en dat het beste past bij het concept van Chapeau, hebben wij gekozen voor een financiering van de begeleiding via een Pgb.

Financiering vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning doet een beroep op de burger om zoveel mogelijk zelf, of met inschakeling van zijn sociale omgeving, te voorzien in zijn zorgbehoeften. De verstrekking van ondersteuning vanuit de Wmo door de gemeente moet daarbij ondersteunend zijn en maatwerk. Deze indicaties worden vaak gesteld voor een relatief korte periode (1-3 jaar) en er zal na het aflopen van de indicatie steeds opnieuw een indicatie aangevraagd moeten worden. 

Financiering vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Naast ouderen of mensen met een handicap krijgen nu ook mensen met een psychische stoornis toegang tot de Wet langdurige zorg. Dit biedt voordelen, zoals rust omdat de indicatie voor levenslang wordt toegekend.  Er vindt slechts éénmaal een Wlz-beoordeling plaats in plaats van een periodieke beoordeling zoals dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het geval is. Voor mensen met een psychische stoornis gelden dezelfde criteria om in aanmerking te komen voor een financiering vanuit de Wlz als voor ouderen en mensen met een handicap. Zo moet er permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in nabijheid nodig zijn en geldt dit levenslang.  

Het jaar 2020 wordt gebruikt om de indicaties voor de Wlz aan te vragen en in orde te maken, vanaf 1 januari 2021 kan hier aanspraak op gemaakt worden. 

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk