Chapeau Woonkringen

De Chapeau Woonkring

Zelfstandig wonen in de wijk

Een Chapeau Woonkring wordt gevormd door een groepje zelfstandige woningen, dicht bij elkaar gesitueerd. Iedere bewoner heeft zijn eigen reguliere 'sociale huurwoning' met zijn eigen voordeur, zijn eigen woon- en slaapkamer, zijn eigen keuken en badkamer. Daarnaast zijn er binnen de Woonkring extra faciliteiten gecreëerd die het mogelijk maken voor de bewoners om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. De begeleiding organiseert dit en biedt hierbij ruggensteun waar nodig. De Woonkring kan op een willekeurige plaats in een woonwijk staan, maar is altijd nabij faciliteiten gelegen die het mogelijk maken op een zo normaal mogelijke manier deel te nemen aan de maatschappij. 

Voor wie bestemd

Psychische kwetsbaarheid komt voor in allerlei vormen, van 'licht' tot ‘ernstig’. Als de problematiek heel erg groot is, zullen mensen die dat hebben meestal zijn aangewezen op verpleging in een instelling (een kliniek). Mensen die dit in een lichte vorm hebben, wonen dikwijls zelfstandig, hebben een gewone baan en worden door hun omgeving vaak niet eens herkend als mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Tussen deze twee uitersten in, zitten de mensen die, vaak mede dankzij de hulp van moderne geneesmiddelen, wél zelfstandig kunnen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben. Voor die mensen is de Chapeau Woonkring bestemd. Veel van deze mensen zijn lang bij hun ouders blijven wonen. De ouders en andere familieleden zijn doorgaans degenen in hun omgeving die hen het beste kennen en die begrip hebben leren opbrengen voor de moeilijkheden waarvoor hun kind of familielid zich elke dag gesteld ziet.

De Chapeau Woonkring is bestemd voor bewoning door mensen met psychische of psychosociale problematiek, die in aanmerking komen voor een passende 'maatwerkvoorziening' voor Beschermd Wonen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook is per 1 januari 2021 de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen vanuit de GGz als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u onder het kopje ‘Continuïteit en risicobeheersing’. 

Wonen met zorg ... zorg met visie 

Iedere Woonkring kiest een professionele zorgleverancier die de bewoners begeleidt en ondersteunt. Deze zorgleverancier dient de zorgvisie van Chapeau te onderschrijven.

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk