Chapeau Woonkringen

Informatieavond Hoofddorp zeer informatief en goed bezocht

De op 1 maart 2016 in het auditorium van Rabobank Regio Schiphol gehouden informatieavond, over de plannen van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer om in deze regio een woonvoorziening tot stand te brengen voor beschermd wonen, werd bezocht door circa 50 personen. Veel van de aanwezigen waren lid van Ypsilon, vereniging van ouders en betrokkenen van mensen met gevoeligheid voor psychose (Ypsilon heeft mede aan de wieg gestaan van Chapeau Woonkringen). Na een korte inleiding door de gastheer, de heer Ruud van Hecke, directeur van Rabobank, gaf de voorzitter van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, Willem Haverkort, een toelichting op de achtergronden en het programma van de avond.

In het eerste onderdeel gaf Jos van Oyen (directeur-bestuurder van de koepelstichting Chapeau Woonkringen) een overzicht van de werking en structuur van het beschermd wonen zoals Chapeau dat toepast onder de nieuwe Wmo.

Onderdeel hiervan was een filmpje van een uitzending van De wereld draait door uit 2011, dat ging over een enigszins vergelijkbare voorziening in Almere, bestemd voor mensen met schizofrenie (of mensen, kwetsbaar voor een psychose, wat een betere omschrijving is).

Vervolgens gaf de heer Tom Horn, wethouder voor onder meer Wonen, Welzijn en Wet maatschappelijke ondersteuning, inzicht in het beleid van de gemeente Haarlemmermeer op deze drie voor het beschermd wonen zeer belangrijke terreinen. Duidelijk werd dat initiatieven als die van Chapeau Woonkringen, die sterk gericht zijn op het openen van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie voor kwetsbare mensen, door de gemeente Haarlemmermeer zeer positief worden tegemoetgetreden.

Mevrouw Margret Overdijk, directeur van het CCAF, was de volgende spreker. Deze organisatie beoordeelt en certificeert teams die zich bezig houden met de ambulante psychiatrische zorg (FACT-teams). Haar presentatie gaf een duidelijk overzicht van de ontwikkelingen die de GGz doormaakt in de richting van verdere vermaatschappelijking van de psychische / psychiatrische zorg. Dit verhaal maakte echter ook eens te meer duidelijk dat de uitplaatsing van mensen met psychische problematiek vanuit instellingen naar 'de wijk' weliswaar wordt ondersteund door de veranderingen in de organisatie van de ambulante zorg, maar dat het daarbij eveneens noodzakelijk is dat deze mensen ook op een passende plek terecht kunnen. Chapeau Woonkringen en andere initiatieven die woonvoorzieningen tot stand brengen, zijn dan ook hard nodig.

Na deze uiteenzetting over de algemene ontwikkelingen waarbinnen de activiteiten van Chapeau zich afspelen, gaven Joep Munnichs (eveneens directeur-bestuurder van Chapeau Woonkringen) en Linda Verstegen, persoonlijk begeleider van bewoners in de Chapeau Woonkring Uden, nog een inkijk in de dagelijkse gang van zaken in deze woonvoorziening, geïllustreerd met een filmpje dat in Uden was opgenomen.

Tenslotte waren er nog veel vragen van de aanwezigen, die door de verschillende sprekers konden worden beantwoord. Onder de aanwezigen waren enkele mogelijke kandidaat-bewoners en veel familieleden van mensen met psychische problematiek, die een geschikte oplossing voor hun kind, broer of zus zoeken. Kernvraag is vanzelfsprekend: waar kan de door Chapeau gewenste woonvoorziening worden gerealiseerd, hetzij als nieuwbouw, danwel in bestaande gebouwen. Wethouder Tom Horn zegde toe, zich ervoor in te zetten om woningcorporaties of andere investeerders te bewegen om dergelijke huisvesting beschikbaar te stellen.

De avond werd afgerond door de gastheer, de heer Ruud van Hecke, die Chapeau Woonkring Haarlemmermeer verblijdde met een schenking van een geweldig bedrag van € 2.500 als ondersteuning voor onze activiteiten. Daarover meer in een apart berichtje op deze website.

 

Woonkring Haarlemmermeer

Positie Woonkring