Chapeau Woonkringen

Donatie Air Cargo voor Chapeau Haarlemmermeer

Hartelijk dank aan ACN !

Januari 2017 startte voor Chapeau Woonkring Haarlemmermeer onverwacht positief. Air Cargo Nederland (ACN), de branche-organisatie voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie, koos ter gelegenheid van haar nieuwjaarsparty zeven regionale goede doelen die het een warm hart toedraagt en aan wie het graag een financiële bijdrage wil doen. Tot dit selecte gezelschap behoorde Chapeau Woonkring Haarlemmermeer: zij ontving een donatie van € 1000,--! ACN: veel dank hiervoor!

Woonkring Haarlemmermeer

Positie Woonkring