Chapeau Woonkringen

180322 start bouw VlijmenOp donderdag 22 maart 2018 was het dan zover: de officiële starthandeling voor de bouw van een complex van 50 woningen aan de Nassaulaan nabij het Burgemeester Van Houtplein in Vlijmen, gemeente Heusden. Lees het bijgaande artikel uit De Heusdense Courant voor meer informatie. Op de foto van links naar rechts: Bert Houben (Aannemer BAM), Erik van den Einde (Woonveste, de opdrachtgever) en Jos van Oyen (Chapeau Woonkringen). Wethouder Mart van de Poel is net niet te zien, maar ook hij gaf er met de drie anderen 'een klap op', wat het signaal was voor de confetti-fontein die was opgesteld op het bouwterrein. Tot eind april is er nog niet veel te zien op de bouwplaats: eerst worden de buizen de grond in gedreven die zorgen voor de warmte- en koudeopslag diep in de bodem, voor deze energie-neutrale woningen, daarna start de eigenlijke bouw. De totale bouwtijd zal circa 14 maanden bedragen.

Op 3 februari 2018 verzorgden Jos van Oyen en Theo Nelissen namens Chapeau Woonkringen een interview voor de locale TV zender van Heusden

Bekijk het interview hier...

 interview HTR heusden

Lees de nieuwsbrief van Chapeau Woonkring Heusden over de voorbereidingen en realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Heusden.

Met woningcorporatie Woonveste is door Chapeau Woonkring Heusden overeenstemming bereikt over een woonvoorziening in Vlijmen (gemeente Heusden), aan de Nassaulaan op het zogenoemde 'kerkterrein'. Op 19 april werden de omwonenden en andere belanghebbenden daarover uitgebreid geïnformeerd. De bouw zal naar verwachting starten in het najaar van 2017 en ongeveer een jaar later worden opgeleverd.

De woonkring bestaat uit 18 woningen, waarvan er één wordt ingericht als gemeenschappelijke ruimte en de overige 17 worden verhuurd aan mensen die in aanmerking komen voor een Wmo-beschikking Beschermd wonen. Aanmelden voor de wachtlijst kan via de gewone aanmeldingsprocedure.

Op woensdag 10 mei zal opnieuw een informatieavond worden gehouden, specifiek bestemd voor kandidaat bewoners, hun familie en andere naastbetrokkenen. De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum 'De Mand' in gebouw Caleidoscoop aan de Jan Steenstraat 2 in Vlijmen.

Chapeau Heusden geeft informatie over de stand van zaken bij de voorbereidingen voor realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Heusden.

De nieuwsbrief van Chapeau Woonkring Heusden is uit, en kun je hier downloaden.