Chapeau Woonkringen

Informatiemiddag Chapeau Heusden en bezoek bouwlocatie - 11 februari 2019

Op maandag 11 februari heeft er in de Caleidoscoop in Vlijmen-Vliedberg een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor de toekomstige bewoners, hun naasten en andere geïnteresseerden over de stand van zaken met betrekking tot de Chapeau Woonkring Heusden. 

Nadat iedereen welkom was geheten, werden het bestuur van de woonkring en de bewoners aan elkaar voorgesteld. Hierna werd één en ander verteld over hoe de dagelijkse begeleiding door ASVZ eruit komt te zien. Vervolgens werden de appartementen toegelicht: de indeling, welke voorzieningen er zijn en de toe-komstige huisnummers (Nassaulaan 6 t/m 6w). Alle toekomstige bewoners zijn uitgenodigd aan te geven in welk appartement hij of zij wil gaan wonen. 

Tot slot is er nog wat verteld over de stappen die gezet moeten worden voor wat betreft de toelatings-procedure bij Chapeau en parallel daaraan het indicatietraject via de (regio)gemeente Tilburg. Meer informatie over dit laatste is terug te vinden op de site. 

Na alle informatie was het hoog tijd om een kijkje te gaan nemen op de bouw en kon iedereen de appartementen en de toekomstige gezamenlijke huiskamer / keuken van van binnen bekijken. 

De bouw vordert gestaag en de oplevering is voorzien begin juli.

Het bestuur zal alle aanwezigen nog de informatie toesturen die op de bijeenkomst is besproken.