Chapeau Woonkringen

Ton Krols

Op 10 december 2020 is Ton Krols overleden.

Ton is gedurende meer dan vijf jaar secretaris geweest van Chapeau Woonkring Heusden. Vanuit zijn eerdere expertise binnen de GGZ is Ton van groot belang geweest voor de Woonkring. Zowel bij de vormgeving en het inrichten van de Woonkring hebben de inzichten van Ton een belangrijke rol gespeeld. Hij kende vanuit zijn professionele verleden het type bewoner op zijn duimpje. Veel aandacht had hij vooral voor het zelfstandig wonen van betrokkenen. Hij was wars van hospitaliseren. We hebben hem gekend als betrokken en deskundig bestuurslid die zonder veel omhaal en poespas zijn rol nam. Of het ging over inhoudelijke discussies of over klussen; op hem kon een voortdurend beroep worden gedaan. Als (zorg)verantwoordelijk bestuurslid zorg heeft hij zich ingespannen om in overleg met Jan-paul soms ingewikkelde situaties te ontrafelen. Ook zijn rol als secretaris wist hij met voortvarendheid inhoud te geven, al dan niet in overleg met Esther Hamers. We zijn Ton dan ook veel dank verschuldigd voor zijn belangrijke en belangeloze inzet voor de mensen die betrokken zijn bij onze Woonkring.

Op 16 december 2020 is Ton in kleine kring herdacht.

Theo Nelissen, namens het lokale bestuur, begeleiders en medewerkers van Chapeau Woonkringen.