Chapeau Woonkringen

Ondertussen wordt er stug doorgewerkt in Vlijmen. Theo Nelissen heeft opieuw een aantal foto's gemaakt, waarmee de voortgang goed is te volgen. Deze foto's zijn gemaakt in september 2018.

Met deze link krijg je een mooi overzicht van de voortgang van werkzaamheden in de bouw van het project aan de Nassaulaan in Vlijmen, in juli en augustus 2018.

Chapeau Woonkring Heusden heeft sinds januari 2018 een nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren,

Lees meer: Nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren

180608 Heusden grondwerkDe bouw die in Vlijmen in maart 2018 is gestart, vordert gestaag. Dat begon met het boren van leidingen tot diep in de grond, die later nodig zijn voor de opslag en het terugwinnen van warmte. Dat is een heel moderne techniek, die er mede voor zorgt dat de woningen hun eigen energie kunnen opwekken en opslaan.

Veel van die werkzaamheden zullen uiteindelijk bovengronds niet meer te zien zijn. De grond is bouwrijp gemaakt, heipalen zijn in de grond verdwenen, veel leidingen gelegd, voorbereidingen voor de riolering, funderingen, ijzervlechtwerk en zo nog heel veel meer. De bouw ligt op schema zodat, met de kennis van nu, de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in april/mei 2019.

Lees meer: In Vlijmen vordert de bouw gestaag

180528 Rally Lions clubDe Lion's Club Langstraat - Drunen - Heusden heeft voor haar jaarlijkse sponsor rally voor klassieke auto's dit jaar de Chapeau Woonkring Heusden als goed doel gekozen. De 60 deelnemers vertrokken 's morgens vanuit de vesting Heusden en werden daarbij uitgevlagd door Henk Willems, bestuurslid van Chapeau Woonkring Heusden en tevens oud-burgemeester van deze gemeente. De rally, die meer het karakter heeft van een puzzelrit, voerde langs mooie wegen door de fraaie Brabantse natuur. Via Lithoyen, Boxtel en Beekse Bergen kwam het gehele gezelschap uiteindelijk weer aan bij een aspergeboerderij in Drunen.

180528 PHOTO 2018 05 30 00 13 02
Daar werd door een van de Lion's leden, de heer Dennis Münninghoff, aan het bestuur van Chapeau Woonkring Heusden een cheque overhandigd voor maar liefst € 6.625, dat door deze rally was opgebracht! Op de foto zien wij dat de cheque in ontvangst genomen wordt door Theo Nelissen en Jos van Oyen. Het bedrag zal te zijner tijd in overleg met bewoners en vertegenwoordigers van de Lions worden geïnvesteerd in zaken die het leven van de bewonenrs zullen veraangenamen. Het bedrag zal nog worden aangevuld met een eerdere donatie van Lions Heusden

180322 start bouw VlijmenOp donderdag 22 maart 2018 was het dan zover: de officiële starthandeling voor de bouw van een complex van 50 woningen aan de Nassaulaan nabij het Burgemeester Van Houtplein in Vlijmen, gemeente Heusden. Lees het bijgaande artikel uit De Heusdense Courant voor meer informatie. Op de foto van links naar rechts: Bert Houben (Aannemer BAM), Erik van den Einde (Woonveste, de opdrachtgever) en Jos van Oyen (Chapeau Woonkringen). Wethouder Mart van de Poel is net niet te zien, maar ook hij gaf er met de drie anderen 'een klap op', wat het signaal was voor de confetti-fontein die was opgesteld op het bouwterrein. Tot eind april is er nog niet veel te zien op de bouwplaats: eerst worden de buizen de grond in gedreven die zorgen voor de warmte- en koudeopslag diep in de bodem, voor deze energie-neutrale woningen, daarna start de eigenlijke bouw. De totale bouwtijd zal circa 14 maanden bedragen.