Chapeau Woonkringen

Op 3 februari 2018 verzorgden Jos van Oyen en Theo Nelissen namens Chapeau Woonkringen een interview voor de locale TV zender van Heusden

Bekijk het interview hier...

 interview HTR heusden

Lees de nieuwsbrief van Chapeau Woonkring Heusden over de voorbereidingen en realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Heusden.

Met woningcorporatie Woonveste is door Chapeau Woonkring Heusden overeenstemming bereikt over een woonvoorziening in Vlijmen (gemeente Heusden), aan de Nassaulaan op het zogenoemde 'kerkterrein'. Op 19 april werden de omwonenden en andere belanghebbenden daarover uitgebreid geïnformeerd. De bouw zal naar verwachting starten in het najaar van 2017 en ongeveer een jaar later worden opgeleverd.

De woonkring bestaat uit 18 woningen, waarvan er één wordt ingericht als gemeenschappelijke ruimte en de overige 17 worden verhuurd aan mensen die in aanmerking komen voor een Wmo-beschikking Beschermd wonen. Aanmelden voor de wachtlijst kan via de gewone aanmeldingsprocedure.

Op woensdag 10 mei zal opnieuw een informatieavond worden gehouden, specifiek bestemd voor kandidaat bewoners, hun familie en andere naastbetrokkenen. De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum 'De Mand' in gebouw Caleidoscoop aan de Jan Steenstraat 2 in Vlijmen.

Chapeau Heusden geeft informatie over de stand van zaken bij de voorbereidingen voor realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Heusden.

De stichting Chapeau Woonkring Heusden is in april 2013 opgericht en streeft naar een woonvoorziening voor het beschermd wonen van 15 tot 20 bewoners met psychische problematiek.

In de gemeente Heusden zoekt zij samen met de gemeente en met de lokale woningcorporatie Woonveste naar een geschikte lokatie voor zo'n woonvoorziening. Er wordt ook gesproken met een private investeerder, die een te bouwen wooncomplex voor dit doel zou willen verhuren.
CWU 1 jaar