Chapeau Woonkringen

Informatie over aanmelden beschermd wonen Tilburg

Het wonen in de Chapeau woonvoorziening in Tilburg geldt als "beschermd wonen", als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoering van die wet ligt bij de gemeente. De gemeente Tilburg geldt als centrumgemeente voor het gebied Hart van Brabant. De behandeling van aanvragen voor zorgindicaties is door de gemeente Tilburg opgedragen aan MEE Entree Tilburg. Kandidaat bewoners, met en zonder indicatie, moeten zich dan ook bij de MEE Entree Tilburg aanmelden.

Het door de gemeente Tilburg gehanteerde toegangsproces is beschreven in dit document. De afdeling beschermd wonen van MEE Entree Tilburg is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 013 542 4100.

Om in de Chapeau Woonkring Tilburg te kunnen worden toegelaten, hanteren wij Toelatingsvoorwaarden. Meer daarover leest u op de pagina Organisatie op deze website. Heeft u belangstelling om in de Chapeau Woonkring Tilburg te komen wonen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de wachtlijst van Chapeau Woonkringen.

De overeenkomst die met de bewoners wordt gesloten, bestaat uit drie elementen, waarvan u de modellen ter oriƫntatie hier kunt downloaden: de Zorg/Huurovereenkomst (tussen de bewoner en Chapeau Woonkring Tilburg), de Raamovereenkomst Zorgverlening (tussen Chapeau en Buro MAKS) en het Individueel Zorgcontract (tussen de bewoner en Buro MAKS).