Chapeau Woonkringen

Ontmoeting kandidaat bewoners en familie LingeErf (Tiel)

Op donderdagmiddag 19 mei werd een bijeenkomst gehouden in het wijkgebouw Passewaaij in Tiel. Daar waren 16 kandidaat bewoners aanwezig en hun familieleden. Het complex omvat 28 woningen, waarvan er twee bestemd zijn als algemene ruimte, zestien voor individuele bewoners die daar begeleiding gaan ontvangen en tien woningen die 'regulier' worden verhuurd. Het bestuur van Chapeau Woonkring LingeErf en Chapeau Woonkringen gaven een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de toelating van de bewoners. Aan de beoordeling daarvan wordt nu de laatste hand gelegd. Vervolgens wordt de keuze gemaakt wie waar kan komen wonen. Volgens planning zullen de gemeenschappelijke ruimte en de woningen op 17 juni voor het eerste door de aannemer worden opgeleverd. Vanaf 1 juli start de begeleiding van de bewoners van de woonvoorziening Chapeau LingeErf in het complex. De begeleiding wordt uitgevoerd door Buro MAKS.