Chapeau Woonkringen

Chapeau LingeErf feestelijk officieel geopend

161006 Opening LingeErf
Op 6 oktober 2016 werd de woonkring in Tiel feestelijk geopend. Alle 16 bewoners en een flink aantal genodigden waren aanwezig. De voorzitter van Chapeau Woonkring LingeErf, de heer Hein van der Sanden, hield een gloedvolle toespraak over het hele langdurige traject dat uiteindelijk toch tot het gewenste resultaat heeft geleid, een prachtige woonvoorziening met 16 zelfstandige woningen en met een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners samen kunnen komen en waar ook de begeleiding haar kantoortje heeft. Hierna kwam de heer Tjapko van Dalen aan het woord, directeur-bestuurder van de woningcorporatie Kleurrijk Wonen, met wie in een zeer goede samenwerking dit project kon worden gerealiseerd.

De officiële opening werd vervolgens verricht door professor mevrouw Wiepke Cahn, die verbonden is aan het UMC Utrecht en met wie Chapeau Woonkringen al een flink aantal jaren een hechte samenwerking heeft. Zij sprak warme woorden over de activiteiten van Chapeau en van Chapeau LingeErf in het bijzonder.