Chapeau Woonkringen

Nieuw bestuurslid Chapeau Woonkring LingeErf - 2 mei 2021

Mijn naam is Wim Nikkelen (66) en ik ben op 13 April 2021 toegetreden als bestuurslid van het lokale bestuur van Chapeau Woonkring LingeErf. Geboren en getogen in Nijmegen, maar alweer 32 jaar woonachtig in Tiel. Na een technische opleiding ben ik gaan werken in de retail. De laatste 25 jaar, tot aan mijn pre-pensioen, heb ik diverse sales functies vervuld bij de grootste brouwerij van Nederland. 

Naast bestuurslid bij LingeErf ben ik ook als vrijwilliger actief bij de Stichting Techniekwedstrijd Rivierenland, het Marechaussee museum in Buren (Gelderland), en ben ik als energiecoach verbonden aan het Energieloket Rivierenland.

Aangezien onze zoon al vanaf de opening in 2016 bij Chapeau LingeErf woont, heb ik meteen positief gereageerd toen ik werd benaderd om bestuurslid van LingeErf te worden. Het is mijns inziens belangrijk en van extra toegevoegde waarde, dat er ook naasten van de bewoners in het lokale bestuur vertegenwoordigd zijn. 

Foto Wim Nikkelen website