Chapeau Woonkringen

Nieuw initiatief voor een woonkring in Beek

In de Limburgse gemeente Beek heeft een aantal ouders en andere familieleden van mensen met een Autisme spectrum stoornis (ASS) te kennen gegeven dat zij graag een Chapeau wooninitiatief tot stand willen brengen in hun gemeente. Op dit moment (najaar 2018) wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn in deze gemeente. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met diverse partijen. Zodra hier meer over gemeld kan worden, zullen wij met verdere berichtgeving komen.

Woonkring Beek

CW Beek

Positie Woonkring