Chapeau Woonkringen

Artikel in Deventer Post

In de Deventer Post van 7 maart 2017 stond een artikel over de voorbereidingen voor een Chapeau woonkring in Deventer. De initiatiefnemers daar zoeken nog verdere ondersteuning van hun bestuur.