Chapeau Woonkringen

Informatiebijeenkomst Chapeau Deventer druk bezocht - 23 september 2019

Op maandag 23 september vond er een bijeenkomst plaatst vanuit het bestuur van Chapeau Deventer. Deze avond was met een kleine 40-tal belangstellenden erg geslaagd te noemen. Jos Fleskes (voorzitter bestuur Chapeau Deventer) en Joep Munnichs (directeur-bestuurder Chapeau Woonkringen) schetsten voor de kandidaat-bewoners en hun netwerk/begeleiders de stand van zaken met betrekking tot de woonkring in Deventer. 

2019 09 23 001informatieavond Deventer