Chapeau Woonkringen

Op maandag 11 februari heeft er in de Caleidoscoop in Vlijmen-Vliedberg een informatiebijeenkomst plaats gevonden voor de toekomstige bewoners, hun naasten en andere geïnteresseerden over de stand van zaken met betrekking tot de Chapeau Woonkring Heusden. 

Nadat iedereen welkom was geheten, werden het bestuur van de woonkring en de bewoners aan elkaar voorgesteld. Hierna werd één en ander verteld over hoe de dagelijkse begeleiding door ASVZ eruit komt te zien. Vervolgens werden de appartementen toegelicht: de indeling, welke voorzieningen er zijn en de toe-komstige huisnummers (Nassaulaan 6 t/m 6w). Alle toekomstige bewoners zijn uitgenodigd aan te geven in welk appartement hij of zij wil gaan wonen. 

Tot slot is er nog wat verteld over de stappen die gezet moeten worden voor wat betreft de toelatings-procedure bij Chapeau en parallel daaraan het indicatietraject via de (regio)gemeente Tilburg. Meer informatie over dit laatste is terug te vinden op de site. 

Na alle informatie was het hoog tijd om een kijkje te gaan nemen op de bouw en kon iedereen de appartementen en de toekomstige gezamenlijke huiskamer / keuken van van binnen bekijken. 

De bouw vordert gestaag en de oplevering is voorzien begin juli.

Het bestuur zal alle aanwezigen nog de informatie toesturen die op de bijeenkomst is besproken. 

Sinds enkele dagen ligt er sneeuw in Vlijmen. Voor sommige werkzaamheden, niet alle, betekent dat enige vertraging. Deze foto is genomen op vrijdag 25 januari. In de bouwplanning is al rekening gehouden met een aantal dagen 'onwerkbaar weer', want elke winter zijn er wel dagen dat door de kou niet kan worden doorgewerkt. Dus deze koudeperiode hoeft niet direct te leiden tot een vertraging in de geplande oplevering, dat moeten we nog afwachten. We hopen nog steeds op begin juni! Klik hier voor een kleine fotoreportage van december 2018.

190125 Vlijmen Nassaulaan

181129 hoogste punt Vlijmen
Op 29 november is in Vlijmen een klein feestje gevierd, bij gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de woonvoorziening van Chapeau Woonkring Heusden. Dat gebeurde door de vlag te hijsen bij dit wooncomplex, bestaande uit 50 appartementen. Daarvan zijn er 18 bestemd voor de woonkring (17 individuele bewoners plus een gemeenschappelijke ruimte), de overige woningen zijn in de reguliere verhuur. Het gebouw zal naar verwachting in juni 2019 gereed zijn voor bewoning.

De vlag werd gehesen door wethouder Mart van de Poel van de gemeente Heusden, corporatiedirecteur Eric van den Einden van Woonveste en voorzitter Theo Nelissen van Chapeau Woonkring Heusden. We hopen op een zachte winter en een voorspoedige voortgang van de bouw!

Het is leuk om op de foto's te zien hoe van dag tot dag, van week tot week, de bouw vordert van het mooie woningcomplex aan de Nassaulaan in Vlijmen, waar de Chapeau Woonkring Heusden in wordt gevestigd.

Ondertussen wordt er stug doorgewerkt in Vlijmen. Theo Nelissen heeft opieuw een aantal foto's gemaakt, waarmee de voortgang goed is te volgen. Deze foto's zijn gemaakt in september 2018.

Met deze link krijg je een mooi overzicht van de voortgang van werkzaamheden in de bouw van het project aan de Nassaulaan in Vlijmen, in juli en augustus 2018.