Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkring Heusden heeft sinds januari 2018 een nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren,

Lees meer: Nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren

180608 Heusden grondwerkDe bouw die in Vlijmen in maart 2018 is gestart, vordert gestaag. Dat begon met het boren van leidingen tot diep in de grond, die later nodig zijn voor de opslag en het terugwinnen van warmte. Dat is een heel moderne techniek, die er mede voor zorgt dat de woningen hun eigen energie kunnen opwekken en opslaan.

Veel van die werkzaamheden zullen uiteindelijk bovengronds niet meer te zien zijn. De grond is bouwrijp gemaakt, heipalen zijn in de grond verdwenen, veel leidingen gelegd, voorbereidingen voor de riolering, funderingen, ijzervlechtwerk en zo nog heel veel meer. De bouw ligt op schema zodat, met de kennis van nu, de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in april/mei 2019.

Lees meer: In Vlijmen vordert de bouw gestaag

180528 Rally Lions clubDe Lion's Club Langstraat - Drunen - Heusden heeft voor haar jaarlijkse sponsor rally voor klassieke auto's dit jaar de Chapeau Woonkring Heusden als goed doel gekozen. De 60 deelnemers vertrokken 's morgens vanuit de vesting Heusden en werden daarbij uitgevlagd door Henk Willems, bestuurslid van Chapeau Woonkring Heusden en tevens oud-burgemeester van deze gemeente. De rally, die meer het karakter heeft van een puzzelrit, voerde langs mooie wegen door de fraaie Brabantse natuur. Via Lithoyen, Boxtel en Beekse Bergen kwam het gehele gezelschap uiteindelijk weer aan bij een aspergeboerderij in Drunen.

180528 PHOTO 2018 05 30 00 13 02
Daar werd door een van de Lion's leden, de heer Dennis Münninghoff, aan het bestuur van Chapeau Woonkring Heusden een cheque overhandigd voor maar liefst € 6.625, dat door deze rally was opgebracht! Op de foto zien wij dat de cheque in ontvangst genomen wordt door Theo Nelissen en Jos van Oyen. Het bedrag zal te zijner tijd in overleg met bewoners en vertegenwoordigers van de Lions worden geïnvesteerd in zaken die het leven van de bewonenrs zullen veraangenamen. Het bedrag zal nog worden aangevuld met een eerdere donatie van Lions Heusden

180322 start bouw VlijmenOp donderdag 22 maart 2018 was het dan zover: de officiële starthandeling voor de bouw van een complex van 50 woningen aan de Nassaulaan nabij het Burgemeester Van Houtplein in Vlijmen, gemeente Heusden. Lees het bijgaande artikel uit De Heusdense Courant voor meer informatie. Op de foto van links naar rechts: Bert Houben (Aannemer BAM), Erik van den Einde (Woonveste, de opdrachtgever) en Jos van Oyen (Chapeau Woonkringen). Wethouder Mart van de Poel is net niet te zien, maar ook hij gaf er met de drie anderen 'een klap op', wat het signaal was voor de confetti-fontein die was opgesteld op het bouwterrein. Tot eind april is er nog niet veel te zien op de bouwplaats: eerst worden de buizen de grond in gedreven die zorgen voor de warmte- en koudeopslag diep in de bodem, voor deze energie-neutrale woningen, daarna start de eigenlijke bouw. De totale bouwtijd zal circa 14 maanden bedragen.

Op 3 februari 2018 verzorgden Jos van Oyen en Theo Nelissen namens Chapeau Woonkringen een interview voor de locale TV zender van Heusden

Bekijk het interview hier...

 interview HTR heusden

Lees de nieuwsbrief van Chapeau Woonkring Heusden over de voorbereidingen en realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Heusden.

Met woningcorporatie Woonveste is door Chapeau Woonkring Heusden overeenstemming bereikt over een woonvoorziening in Vlijmen (gemeente Heusden), aan de Nassaulaan op het zogenoemde 'kerkterrein'. Op 19 april werden de omwonenden en andere belanghebbenden daarover uitgebreid geïnformeerd. De bouw zal naar verwachting starten in het najaar van 2017 en ongeveer een jaar later worden opgeleverd.

De woonkring bestaat uit 18 woningen, waarvan er één wordt ingericht als gemeenschappelijke ruimte en de overige 17 worden verhuurd aan mensen die in aanmerking komen voor een Wmo-beschikking Beschermd wonen. Aanmelden voor de wachtlijst kan via de gewone aanmeldingsprocedure.

Op woensdag 10 mei zal opnieuw een informatieavond worden gehouden, specifiek bestemd voor kandidaat bewoners, hun familie en andere naastbetrokkenen. De bijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum 'De Mand' in gebouw Caleidoscoop aan de Jan Steenstraat 2 in Vlijmen.