Chapeau Woonkringen

ANBI gegevens en financiële informatie

Stichting Chapeau Woonkringen heeft de ANBI status

Chapeau Woonkringen en de aan haar gelieerde werkstichtingen zijn gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), door middel van een groepserkenning. Giften aan anbi-instelling zijn voor de schenker fiscaal aftrekbaar. Veel geldwervende instellingen (goede doelen instellingen) verlenen uitsluitend steun aan initiatieven die de anbi-status bezitten.

Statuten stichting Chapeau Woonkringen.

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal door de belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. Alle Chapeau stichtingen vallen onder een groepsbeschikking met nummer RSIN 8505.95.010. G97

Beloning

Een van de voorwaarden is dat leden van de raad van toezicht van een anbi-instelling geen beloning genieten voor hun werkzaamheden, anders dan een eenvoudige kostenvergoeding en vacatiegelden. De raad van toezicht van Chapeau Woonkringen ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten tot ten hoogste het fiscaal vrijgestelde bedrag voor vrijwilligersvergoedingen. De besturen van alle lokale woonkringen doen dit werk als vrijwilliger. Zij ontvangen voor dit werk uitsluitend een vergoeding van de door hen gemaakte kosten, danwel, wanneer de woonkring eenmaal operationeel geworden is, een vrijwilligersvergoeding tot ten hoogste het fiscaal vrijgestelde bedrag.

Doelstelling

Stichting Chapeau Woonkringen ontplooit initiatieven om woonvoorzieningen tot stand te brengen, bestemd voor bewoning door mensen met psychische of psychosociale problematiek, die niet op eigen kracht in hun zelfstandig wonen kunnen voorzien.

Beleidsplan

De Leidraad Woonkringen bevat het algemene beleid van Chapeau Woonkringen in de meest brede zin. Het algemene beleid wordt in de afzonderlijke woonkringen verder uitgewerkt. Zo is voor de begeleiding van de bewoners van de Chapeau woonkring Uden het Beleidsplan 2016 - 2018 Chapeau Woonkring Uden opgesteld.

Jaarverslagen

2017

Chapeau Woonkring Heusden 2017

Chapeau Woonkring Uden 2017

2016

Chapeau Woonkringen 2016

Chapeau Woonkring LingeErf (Tiel) 2016

Chapeau Woonkring Rosmalen 2016

Chapeau Woonkring Tilburg 2016

Chapeau Woonkring Uden 2016

2015

Chapeau Woonkringen 2015

Chapeau Woonkring LingeErf 2015

Chapeau Woonkring Uden 2015

2014

Chapeau Woonkringen 2014

Chapeau Woonkring LingeErf 2014

Chapeau Woonkring Uden 2014

2013

Chapeau Woonkringen 2013

Chapeau Woonkring LingeErf 2013

Chapeau Woonkring Uden 2013

2012

Chapeau Woonkringen 2012

Chapeau Woonkring LingeErf 2012

Chapeau Woonkring Uden 2012

 

Leidraad Woonkringen

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden