Chapeau Woonkringen

Contact Chapeau Woonkringen

Adresgegevens

Stichting Chapeau Woonkringen
Kooikersweg 2F
5223 KA 's-Hertogenbosch

Telefoon 073 68 98 716
Stuur een e-mail

Zorgvuldig contact

Chapeau Woonkringen en de lokale woonkringen laten zich met betrekking tot de communicatie met de naastbetrokkenen van de bewoners onder andere leiden door de Modelregeling Relatie GGZ-instellingen - naastbetrokkenen.

Downloads

Dit document beschrijft hoe projecten voor zelfstandig wonen met ruggensteun voor mensen met ernstige psychische of psychosociale problematiek - voor zover zij niet zijn aangewezen op een klinische omgeving - op robuuste wijze kunnen worden georganiseerd door ouder- en vrijwilligersinitiatieven. Aldus worden naar onze mening de best mogelijke voorwaarden geschapen voor deelname van de bewoners van de woonkringen aan de samenleving.

Tip voor het afdrukken van de Leidraad Woonkringen:
de opmaak is op basis van A5 (de helft van A4). Door het document tweezijdig als boekje (met de binding aan de korte zijde en landscape) op A4 af te drukken en daarna te vouwen of door te snijden, wordt het een handzaam boekje.

 

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk