Chapeau Woonkringen

Toelatingsvoorwaarden en -procedure

In een Chapeau Woonkring ontvangen de bewoners begeleiding bij het wonen en hun dagelijks leven. Het is belangrijk dat aan de bewoners een passende begeleiding op maat kan worden geboden. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door een door Chapeau Woonkringen gecontracteerde zorgverlener. De kosten van begeleiding worden door de bewoners gezamenlijk gedragen.

Om te worden toegelaten tot een Chapeau Woonkring, geldt een aantal voorwaarden, waaraan de bewoner moet voldoen of waarmee hij of zij moet instemmen. Ook is het belangrijk dat de bewoners van de Woonkring zo goed mogelijk bij elkaar passen. De toelating wordt beoordeeld door een door Chapeau Woonkringen ingestelde Toelatingscommissie. In die commissie hebben zitting een Chapeau bestuurslid, een vertegenwoordiger van de zorgverlener en een onafhankelijk lid met kennis van de psychiatrie en/of psychiatrische behandeling.

Toelating is slechts mogelijk na goedkeuring door de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie laat zich bij de beoordeling van de toelating ondersteunen door een externe adviseur (bijv. een psychiater) - niet zijnde de eigen behandelaar van de kandidaat - en zo nodig door het lokale FACT-team dan wel door een andere behandelaar/GGZ-instelling.

De Toelatingscommissie is gebonden aan de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ en respecteert het medisch beroepsgeheim met betrekking tot informatie omtrent de kandidaat.
Voor toelating tot- en wonen in de Woonkring gelden de volgende criteria en uitgangspunten.

De toelatingscriteria en -procedure kunt u hier downloaden.

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk