Chapeau Woonkringen

Met ingang van 19 november 2019 is mevrouw Mieke Brekelmans toegetreden tot het bestuur van Chapeau Woonkring Tilburg. In deze bijlage stelt zij zich graag aan u voor. Wij heten Mieke van harte welkom bij Chapeau en wensen haar veel succes!  

pasfoto MBrekelmans 2019 kopie

Op donderdagavond 26 september 2019 kwamen de familieleden van onze bewoners voor de derde keer bij elkaar. Chapeau Tilburg organiseert dit soort bijeenkomsten ieder half jaar. Familieparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel, en de familieleden maken hier dankbaar gebruik van. De opkomst op deze avond was groot, de stoelen waren niet aan te slepen, er kwamen vertegenwoordigers van 15 van onze 19 bewoners opdagen, een enkel familielid moest helaas op het laatste moment afzeggen. 

Het is inmiddels traditie geworden dat wij op deze avonden de aanwezigen ontvangen met een petit-fourtje, en na afloop een drankje en een zoutje en een gezellige na-praat. 

De avond begon om 19:30 uur in de gemeenschappelijke ruimte van onze woonvoorziening. Eigenlijk het domein van de bewoners, maar we waren bij hen te gast. Bewoners waren dan ook van harte welkom, en sommigen mengden zich ook in de discussies.

CWT had voor deze bijeenkomst een agenda opgesteld die met inspraak van de familieleden tot stand kwam.

  1. Ontwikkelingen binnen de woonkring CWT en bestuurlijke aanpassingen binnen de koepelstichting, en wel over het afgelopen half jaar. Frank Bouwmeester vertelde e.e.a. over  de benoemingen bij de koepelstichting, en de positieve ontwikkelingen  de Tilburgse woonkring. Ook de inbouw van zwaluw- en vleermuis nesten in de muren van het gebouw bleef niet onvermeld.
  2. Loes Verstappen, teamleidster van het begeleidingsteam vertelde met veel enthousiasme over de wederwaardigheden van haar team. Familie heeft een goed contact met het begeleidingsteam van Loes. Chapeau!
  3. Per januari 2021 gaat de wet WLZ (Wet Langdurige Zorg) ook voor mensen met gevoeligheid  voor ernstige psychiatrische gevoeligheid gelden. Esther Hamers van onze koepelstichting gaf een presentatie over de stand van zaken. Een belangrijk onderwerp en een doorbraak in de landelijke wetgeving voor langdurige zorg.
  4. Bewindvoering (testamentair) is een terugkerend onderwerp voor familie en ook voor onze bewoners. Reeling Bewindvoerders uit Rosmalen hadden wij bereid gevonden om een presentatie te verzorgen. Onder leiding van twee deskundigen van Reeling vond een levendige discussie plaats.

We kunnen wederom terugkijken  op een geslaagde avond met veel familie-inbreng. CWT blijft deze bijeenkomst dan ook voortzetten, elk half jaar. Familieleden, bewoners, begeleiding en het bestuur van CWT kunnen hier allen hun voordeel mee doen, en doen dat dan ook.

Heeft u nog onderwerpen die u graag een keer wilt bespreken op een familie-bijeenkomst, laat het ons weten.

Hier ziet u een aantal foto's van het appartementengebouw van Chapeau Tilburg gelegen in de Goirkestraat vlakbij het centrum van Tilburg. 

2019 09 foto gebouw Tilburg 01 2019 09 foto gebouw Tilburg 02

2019 09 foto gebouw Tilburg 03

Op de locatie van Capeau Woonkring Tilburg aan de Goirkestraat zijn naast de appartementen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ook een aantal woonruimten voor gierzwaluwen en vleermuizen gerealiseerd. Lees er alles over in dit artikel.
 

Op donderdag 21 maart stond er in de avond een famliebijeenkomst gepland bij Chapeau Tilburg. Frank Bouwmeester, de voorzitter van het bestuur van Chapeau Tilburg heette een ieder van harte welkom en vertelde lichtte de ouders en verwanten het eea toe over de laatste ontwikkelingen binnen de Woonkring Tilburg en binnen de koepel Chapeau Woonkringen. Daarna was er ruimte voor het stellen van vragen en na afloop konden de aanwezigen nog even met elkaar verder praten onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een geslaagde avond die in het najaar van 2019 nogmaals zal worden georganiseerd. 

 

Vrijdag 28 september was het dan zo ver: de feestelijke opening van Chapeau Woonkring Tilburg.

Alle bewoners hebben na de start op 1 maart zo’n beetje hun plek gevonden en met hen was een mooi programma samengesteld. We hadden voor heel toepasselijke petit fours gezorgd en bij binnenkomst werden de gasten met mooie ballades verwelkomd. Het werd al snel druk met de genodigden van o.a. de woningcorporatie, de aannemer, Buro MAKS en bestuursleden van de andere woonkringen en de Chapeau koepelorganisatie. Ook waren veel ouders van onze bewoners gekomen en waren ook veel bewoners aanwezig. De foto's kun je hier zien.

Frank Bouwmeester, onze voorzitter leidde na de koffie en gebak het openings ceremonieel. Na een introductie van de bestuursleden had Frank een interview met bewoner Ixor die heel onbevangen vertelde hoe hij op Chapeau terecht was gekomen en hoe blij hij was hier te wonen. Vervolgens leverde bewoner Ton een muzikale bijdrage door met een warm timbre ‘We never walk alone..’ te zingen. Hoe toepasselijk!

Lees meer: 28 september Woonkring Tilburg feestelijk geopend

Chapeau Woonkring Tilburg heeft een nieuw bestuurslid: Mevrouw Ingrid Dam. In dit artikel stelt zij zich aan u voor.

Lees meer: NIEUW BESTUURSLID CHAPEAU TILBURG: INGRID DAM