Chapeau Woonkringen

Vrienden en donateurs

Sinds 1 januari 2015 is het op participatie gericht begeleid wonen van mensen met psychische of psychosociale problematiek, die daar niet zelf in kunnen voorzien, een taak voor de gemeenten.

De huurprijs van de woningen wordt door de bewoners zelf betaald. Extra kosten van gemeenschappelijke voorzieningen en van begeleiding moet komen uit Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) of een vergoeding voor Zorg in Natura.

Maar voordat het zover is, moet er heel veel werk worden verzet. En voor het aankleden van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde woongedeelten is ook extra geld nodig. Daarom probeert Chapeau Woonkringen extra middelen te verkrijgen, voor het bereiken van haar doelstellingen. Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening NL47 RABO 0306 4834 16 ten name van Chapeau Woonkringen. 

Giften fiscaal aftrekbaar

Aan de Stichting Chapeau Woonkringen is door de belastingdienst de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften, gedaan aan stichting Chapeau Woonkringen of de lokale Chapeau stichtingen zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst. Technische informatie over onze anbi status vindt u onder ANBI gegevens.

Samenwerking met andere ideële instellingen

Anoiksis

Anoiksis is een Vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid zoals o.a. de diagnosen schizofrenie en schizoaffectieve stoornis.

Anoiksis betekent vrij vertaald ‘open geest’.
In een psychotische ervaring kan je moeilijk selectief waarnemen en sta je dus open voor veel indrukken tegelijkertijd. Ook geef je aan al die indrukken betekenis waardoor toevalligheden van groot belang lijken te zijn. Soms hoor of zie je dingen die voor jou echt zijn maar door anderen niet worden waargenomen en je kunt denken dat het allemaal betrekking op jou heeft.

Meer informatie over wat de vereniging voor jou kan doen vind je op de website van Anoiksis

MIND Ypsilon

MIND Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen. Op MIND Ypsilon kunt u bouwen! Bent u het zoeken naar een geschikte woonplek voor uw naaste beu? Wilt u zelf het initiatief nemen? MIND Ypsilon en het Landelijk Steunpunt Wonen bundelen hun krachten. Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor een startersbijdrage van MIND Ypsilon. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Op www.ypsilon.org/wonen leest u de voorwaarden en criteria. Meer informatie over wat deze vereniging voor u kan doen op de website van ypsilon

Leidraad Woonkringen

 

CW Haarlemmermeer

CW Deventer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Waalwijk