Chapeau Woonkringen

Welkom

In de Limburgse gemeente Beek heeft initiatiefneemster Anita Boekelman samen met een aantal ouders en andere familieleden van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te kennen gegeven dat zij graag een Chapeau wooninitiatief tot stand willen brengen in hun gemeente. Op 28 november 2018 is vervolgens de Stichting Chapeau Woonkring Beek opgericht. 

 

 

 

Woonkring Beek

CW Beek

Positie Woonkring