Chapeau Woonkringen

Lange tijd zijn wij in gesprek geweest met woningcorporatie Poort6 over de realisatie van een Chapeau woonkring in een bestaand gebouw dat zou worden verlaten door de huidige gebruiker. Deze heeft in de zomer van 2018 uiteindelijk besloten toch niet te gaan vertrekken, waardoor die mogelijkheid is komen te vervallen.

Inmiddels heeft bovendien een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na de vakantieperiode 2018 gaan wij met de nieuwe bestuurder in gesprek om te bezien welke andere mogelijkheden er in Gorinchem zijn voor een Chapeau woonkring. Wordt vervolgd!

 

Op maandag 15 mei 2017 is de stichting Chapeau Woonkring Gorinchem opgericht, met de koepelstichting Chapeau Woonkringen als bestuurder. Zeer binnenkort worden de overige bestuursleden benoemd, hun gegevens worden dan opgenomen op deze website.

In Gorinchem wordt overlegd met woningcorporatie Poort6 over de mogelijkheid tot het realiseren van een woonvoorziening voor beschermd wonen. Hiervoor wordt begin 2017 een afzonderlijke stichting opgericht, naar het model van de andere lokale Chapeau stichtingen.

Over de mogelijkheden tot realisatie wordt zo spoedig mogelijk nader bericht.

Positie Woonkring