Chapeau Woonkringen

Op maandag 15 mei 2017 is de stichting Chapeau Woonkring Gorinchem opgericht, met de koepelstichting Chapeau Woonkringen als bestuurder. Zeer binnenkort worden de overige bestuursleden benoemd, hun gegevens worden dan opgenomen op deze website.

In Gorinchem wordt overlegd met woningcorporatie Poort6 over de mogelijkheid tot het realiseren van een woonvoorziening voor beschermd wonen. Hiervoor wordt begin 2017 een afzonderlijke stichting opgericht, naar het model van de andere lokale Chapeau stichtingen.

Over de mogelijkheden tot realisatie wordt zo spoedig mogelijk nader bericht.

Woonkring Gorinchem

Positie Woonkring