Chapeau Woonkringen

Bestuursleden Oss formeel benoemd

Op 1 december zijn de bestuursleden Jan van Sonsbeek, Hannie Hurkmans en Jos van Oyen formeel benoemd tot de bestuurders van de Chapeau Woonkring Oss. Gerrie Fleuren neemt als adviseur deel aan de vergaderingen en is potentieel kandidaat voor latere toetreding. Binnenkort verwachten wij dat nog enkele mensen tot dit bestuur gaan toetreden. Na een periode van intensieve voorbereiding, is dit bestuur nu klaar om met vereende krachten de vorming van een woonkring in de gemeente Oss met kracht na te streven!

Woonkring Oss

Positie Woonkring