Chapeau Woonkringen

WAT IS TRIADISCH-WERKEN? 

Triadekaart

 

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naast betrokkene kan vragen en wat niet?
In de richtlijn voor behandelaars staat: de optimale behandeling van psychisch kwetsbare personen gaat uit van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie (de ‘triade’). Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning ze daarbij nodig had. De Triadekaart biedt hiervoor een handige kapstok.

Hoe werkt de Triadekaart?

Om afspraken te maken over de inbreng van naasten in de behandeling, moet eerst duidelijk zijn waar ieders wensen zitten. De kaart bevat daarom een uitgebreide lijst van taken. Patiënt/cliënt, familie en behandelaar kunnen ieder voor aangeven over welke taken zij het graag willen hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat iemand bereid is deze taak op zich te nemen, maar ook omdat de betreffende taak juist door niemand wordt gedaan of door de ‘verkeerde’ persoon. In het ‘triade-gesprek’ neemt u met z'n drieën de onderwerpen door waar u het over wilt hebben en maakt u hierover afspraken. De kaart dient daarbij als handige agenda voor het gesprek.
Een uitstekend hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan en de lasten te verdelen.

Heeft u vragen over wat u gelezen hebt of goede ideeën schroom niet, maar laat het ons weten!

Met hartelijke groet namens  het bestuur van Chapeau-woonkring Oss

Woonkring Oss

Positie Woonkring