Chapeau Woonkringen

Nieuwsbrief Chapeau Oss - 27 mei 2019

 1. Het bestuur van Chapeau Oss is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Chapeau Woonkring Oss bestaat op dit moment uit 3 leden en de koepelstichting: Corelia den Brok (voorzitter), Hannie Hurkmans (secretaris/penningmeester) en Jan van Sonsbeek. Hannie en Corelia zijn sinds begin april 2019 gecertificeerd familie-ervaringsdeskundige.

Om ons bestuur te versterken zijn we nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor meer informatie hierover en een profielschets kunt u terecht bij Hannie Hurkmans.

 2. Chapeau Oss

Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorg te dragen voor alle inwoners. Wij hebben aandacht gevraagd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid omdat wij vinden dat deze mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk zouden moeten kunnen wonen. 

Met Chapeau woonkring Oss proberen wij een voorziening voor Beschermd wonen tot stand te brengen. Het gaat hierbij om mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig willen wonen en dit met 24-uurs ondersteuning. Zelfstandig wonen met ruggensteun. 

In een Chapeau woonkring hebben de bewoners een eigen zelfstandige woning, waarvan ze de huur zelf betalen van hun eigen inkomen. In de Woonkring, bestaande uit 15 tot 20 woningen, is professionele 24-uurs begeleiding aanwezig, bekostigd uit de gezamenlijke Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) budgetten en vanaf 2021 ook vanuit de Wet langdurige zorg. Deze vorm is niet duurder dan de traditionele vormen, maar biedt wel meer uitzicht op een volwaardig leven: omstandigheden waarin je in staat bent om voor jezelf doelen te stellen in het leven, waar je elke dag aan kunt werken.

3. De laatste ontwikkelingen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om uiteindelijk te komen tot de realisatie van een woonkring. Zo hebben er gesprekken plaats gevonden met een delegatie van de gemeente Oss en het bestuur van Chapeau Woonkring Oss. Hier is onder anderen gepraat over wat Chapeau kan betekenen binnen de gemeente Oss en op wat de achtergrond en werkwijze van Chapeau is. Er kwam nog een aantal aanvullende vragen vanuit de gemeente die inmiddels beantwoord zijn door het bestuur van Chapeau Oss. 

Ook hebben de bestuursleden bezoeken afgelegd aan de reeds operationele Woonkringen in Tilburg, Tiel, Uden en Rosmalen om zo een goed beeld te krijgen van waar we als bestuur zijnde op moeten letten.

 

Woonkring Oss

Positie Woonkring