Chapeau Woonkringen

Projectinitiatieven

Nieuwe initiatieven zijn welkom

In eerdere jaren zijn er door het hele land verschillende soorten woonvoorzieningen voor mensen met psychische problematiek gerealiseerd door andere initiatiefnemers, onder andere in Almere, Breda, 's-Hertogenbosch, Lelystad, Leusden. Sinds de introductie van de Wmo 2015 is het de taak van gemeenten om het 'beschermd wonen' te verstrekken aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Om nieuwe projecten van de grond te krijgen, zijn initiatieven van belanghebbenden nodig. Stichting Chapeau Woonkringen wil dergelijke initiatieven graag ondersteunen. Denkt u, dat wellicht in uw omgeving behoefte is aan een Woonkring en wilt u daar uw schouders onder zetten?

Lees dan onze Leidraad Woonkringen. Dat kan u daarbij op weg helpen en u laten zien wat u dan zoal tegenkomt. Het rapport geeft ook concreet aan, hoe zaken in de praktijk opgelost kunnen worden. 

Wilt u actief aan de slag voor het realiseren van een nieuwe Woonkring, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Wij werken met een Algemeen programma van Eisen, waar onze uitgangspunten in staan met betrekking tot de woningen en een Programma van Eisen Zorg, waar onze uitgangspunten in staan die wij hanteren bij het kiezen van de zorgaanbieders waar wij mee werken.

Projecten in de onderzoeksfase

Deventer

In de gemeente Deventer is het bestuur van de stichting Chapeau Woonkring Deventer actief op zoek naar mogelijkheden tot realisatie van een woonkring. De woningcorporaties Ieder1 en Rentree zijn positief. Nu nog een geschikte bouwmogelijkheid.

Gorinchem

Het gebouw dat aanvankelijk in beeld was en beschikbaar zou komen, eigendom van woningcorporatie Poort6, blijkt toch langer in gebruik te blijven bij de huidige huurder. Poort6 blijft wel enthousiast over Chapeau. Vanaf het najaar van 2018 gaat dit proces weer verder.

Hoofddorp / Haarlemmermeer

Een groepje ouders van mensen, kwetsbaar voor een psychose, zoekt mogelijkheden voor realisatie van een woonvoorziening. Stichting Chapeau Woonkring Haarlemmermeer overlegt hierover met de gemeente Haarlemmermeer.Woningcorporatie Eigen Haard gaat in de wijk Wickevoort (Cruquius) een aantal woningen realiseren waarin wij een woonkring kunnen onderbrengen. Een precies tijdstip staat nog niet vast, dit hangt af van het bouwtempo in dit ontwikkelingsgebied. Naar verwachting start voor het beoogde project de bouw in 2019.

Montfoort

Een groepje ouders van mensen, kwetsbaar voor een psychose, zoekt mogelijkheden voor realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Montfoort. Stichting Chapeau Woonkring Montfoort overlegt hierover met de gemeente Montfoort en woningcorporatie GroenWest. Wij hopen dat het hier omstreeks 2020 tot realisatie zal kunnen komen.

Oss

Tot teleurstelling van de initiatiefnemers van Chapeau Woonkring Oss, werd door deze gemeente in 2017 medewerking afgewezen aan de totstandkoming van een mooie woonvoorziening. Aan alle kanten wordt gewerkt aan het vinden van draagvlak om toch tot realisatie te komen van een woonkring. De behoefte daaraan is groot.

Projecten in realisatiefase

Heusden

In de gemeente Heusden realiseert de lokale woningcorporatie Woonveste een woonvoorziening, waarvan de bouw in maart 2018 is gestart. De woonvoorziening maakt deel uit van een complex van 50 woningen, gelegen aan de Nassaulaan nabij het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen (gemeente Heusden). De vleugel aan de zijde van de Nassaulaan, bestaande uit 17 zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke ruimte, is bestemd voor de woonkring. De oplevering wordt verwacht in april/mei 2019. De begeleiding van de bewoners is opgedragen aan ASVZ.

Rosmalen

In Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, wordt aan De Hoef, nabij het NS-station Rosmalen, door woningcorporatie Woonveste een woonvoorziening gerealiseerd met 26 zelfstandige woningen voor jongvolwassenen met ASS (Autistme Spectrum Stoornis), waar zij onder begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. Het ouderinitiatief heeft de begeleiding van de bewoners opgedragen aan Buro3o, waar een aantal van hen nu ook al begeleiding van ontvangt. De bouw is gestart in november 2017 en wordt naar verwachting rond 1 november 2018 opgeleverd.

Gerealiseerd

In Tiel, in de wijk Passewaaij, is met woningcorporatie Kleurrijk Wonen een woonvoorziening gerealiseerd voor 16 bewoners in de wijk. Het gebouw bestaat uit 28 appartementen, opgeleverd in 2016. Daarvan zijn er 18 voor Chapeau Woonkring LingeErf, voor 16 individuele bewoners en twee als gemeenschappelijke ruimte. Lees meer op de internet pagina's van Chapeau Woonkring LingeErf.

Aan de Goirkestraat in Tilburg heeft de Tilburgse Woonstichting Tiwos een prachtig gebouw gerealiseerd, dat sinds maart 2018 wordt bewoond, door 19 bewoners met een indicatie voor Beschermd wonen..

In Uden, in het plan Velmolen-Oost, is door Wooncorporatie Area een wooncomplex gebouwd, bestaande uit 28 appartementen, opgeleverd in mei 2012. Daarvan zijn er 16 voor Chapeau Woonkring Uden. Dit is het eerste project van onze stichting. Van deze 16 appartementen is er één ingericht als gemeenschappelijke huiskamer. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over dit project kunt u onder Woonkring Uden vinden.

Wachtlijst

Aanmelding als kandidaat-bewoner is mogelijk, maar er geldt een wachtlijst. De toelating is onderworpen aan een selectieprotocol. Meer bijzonderheden over de toelatingsprocedure vindt u op de pagina Onze werkwijze.

Bent u, of is iemand wiens belangen u behartigt, mogelijk kandidaat voor een van deze woningen, vul dan een aanmeldingsformulier in of stuur een e-mail.

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk

Positie Woonkring