Chapeau Woonkringen

Projectinitiatieven

Nieuwe initiatieven zijn welkom

In eerdere jaren zijn er door het hele land verschillende soorten woonvoorzieningen voor mensen met psychische problematiek gerealiseerd door andere initiatiefnemers, onder andere in Almere, Breda, 's-Hertogenbosch, Lelystad, Leusden. Met de introductie van de Wmo 2015 wordt het de taak van gemeenten om het 'beschermd wonen', zoals dat onder deze nieuwe wet gaat heten, te verstrekken aan de mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Om nieuwe projecten van de grond te krijgen, zijn initiatieven van belanghebbenden nodig. Stichting Chapeau Woonkringen wil dergelijke initiatieven graag ondersteunen. Denkt u, dat wellicht in uw omgeving behoefte is aan een Woonkring en wilt u daar uw schouders onder zetten?

Lees dan onze Leidraad Woonkringen. Dat kan u daarbij op weg helpen en u laten zien wat u dan zoal tegenkomt. Het rapport geeft ook concreet aan, hoe zaken in de praktijk opgelost kunnen worden.

Wilt u actief aan de slag voor het realiseren van een nieuwe Woonkring, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Projecten in de onderzoeksfase

Hoofddorp / Haarlemmermeer

Een groepje ouders van mensen, kwetsbaar voor een psychose, zoekt mogelijkheden voor realisatie van een woonvoorziening. Stichting Chapeau Woonkring Haarlemmermeer overlegt hierover met de gemeente Haarlemmermeer en enkele woningcorporaties. De verwachting is, dat het hier uiterlijk in 2018 tot realisatie zal komen.

Montfoort

Een groepje ouders van mensen, kwetsbaar voor een psychose, zoekt mogelijkheden voor realisatie van een woonvoorziening in de gemeente Montfoort. Stichting Chapeau Woonkring Montfoort overlegt hierover met de gemeente Montfoort en woningcorporatie GroenWest. Wij hopen dat het hier in 2018 tot realisatie zal kunnen komen.

Projecten in realisatiefase

Heusden

In de gemeente Heusden gaat de lokale woningcorporatie Woonveste een woonvoorziening realiseren, waarvan de bouw naar verwachting medio 2016 zal starten. Nadere informatie over het project volgt nog.

Rosmalen

In Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch, wordt aan De Hoef, nabij het NS-station Rosmalen, door woningcorporatie Woonveste een woonvoorziening gerealiseerd met 27 zelfstandige woningen voor jongvolwassenen met ASS (Autistme Spectrum Stoornis), waar zij onder begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. Het ouderinitiatief doet dit in nauwe samenwerking met Buro3o, waar hun kinderen nu ook al begeleiding van ontvangen. De bouw zal starten in het voorjaar van 2017, de bouwtijd zal circa een jaar zijn.

Tilburg

In januari 2017 start Wooncorporatie Tiwos met de bouw van een project van 19 woningen aan de Goirkestraat, hoek Wittebollenstraat in Tilburg. De oplevering wordt begin 2018 verwacht.

Gerealiseerd

In Tiel, in de wijk Passewaaij, is met woningcorporatie Kleurrijk Wonen een woonvoorziening gerealiseerd voor 16 bewoners in de wijk. Het gebouw bestaat uit 28 appartementen, opgeleverd in 2016. Daarvan zijn er 18 voor Chapeau Woonkring LingeErf, voor 16 individuele bewoners en twee als gemeenschappelijke ruimte. Lees meer op de internet pagina's van Chapeau Woonkring LingeErf.

In Uden, in het plan Velmolen-Oost, is door Wooncorporatie Area een wooncomplex gebouwd, bestaande uit 28 appartementen, opgeleverd in mei 2012. Daarvan zijn er 16 voor Chapeau Woonkring Uden. Dit is het eerste project van onze stichting. Van deze 16 appartementen is er één ingericht als gemeenschappelijke huiskamer. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over dit project kunt u onder Woonkring Uden vinden.

Wachtlijst

Aanmelding als kandidaat-bewoner is mogelijk, maar er geldt een wachtlijst. De toelating is onderworpen aan een selectieprotocol. Meer bijzonderheden over de toelatingsprocedure vindt u op de pagina Onze werkwijze.

Bent u, of is iemand wiens belangen u behartigt, mogelijk kandidaat voor een van deze woningen, vul dan een aanmeldingsformulier in of stuur een e-mail.

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Positie Woonkring