Chapeau Woonkringen

CW Beek
Op 7 december zijn vier personen benoemd in het bestuur van de stichting Chapeau Woonkring Beek. Anita Boekelman is voorzitter, Myrian Arets is secretaris, John Paes is penningmeester en Chris Berends bestuurslid. Op de foto Anita, die zojuist van Joep Munnichs een Chapeau vlag in ontvangst genomen heeft. Er wordt hard gewerkt aan mogelijkheden om een gebouw te realiseren, waar de vlag aan kan komen te wapperen

Op 28 november 2018 is door Chapeau Woonkringen de stichting Chapeau Woonkring Beek opgericht. In het bestuur van deze stichting worden vervolgens vier of vijf bestuursleden benoemd (zie de pagina Woonkring Beek - Contact), die samen verder werken aan de totstandkoming van een woonvoorziening in de gemeente Beek.

In de Limburgse gemeente Beek heeft een aantal ouders en andere familieleden van mensen met een Autisme spectrum stoornis (ASS) te kennen gegeven dat zij graag een Chapeau wooninitiatief tot stand willen brengen in hun gemeente. Op dit moment (najaar 2018) wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn in deze gemeente. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met diverse partijen. Zodra hier meer over gemeld kan worden, zullen wij met verdere berichtgeving komen.

Woonkring Beek

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk

Positie Woonkring