Chapeau Woonkringen

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer is door ING geselecteerd voor een donatie uit het goede doelen fonds. 

De subsidies zijn verdeeld over 5 organisaties met de meeste stemmen die zijn uitgebracht  22 januari en 11 februari. Dat kon via de website. van  www.helpnederlandvooruit.nl/doel/chapeau-woonkring-haarlemmermeer.

Bij deze alle stemmers bedankt voor de hulp want op zaterdag 10 maart heeft onze stichting een bedrag mogen ontvangen van € 1500,- !

 

Nog voor de zomervakantie van 2017 heeft wooncorporatie Eigen Haard het bestuur van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer uitgenodigd om een concept intentieovereenkomst op te stellen voor de realisatie van een gebouw met 22 appartementen op het landgoed Wickevoort van het idyllische dijkdorp Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer.

Lees meer: Doorbraak voor CWHaarlemmermeer

Hartelijk dank aan ACN !

Het nieuwe jaar startte voor Chapeau Woonkring Haarlemmermeer onverwacht positief. Air Cargo Nederland (ACN), de branche-organisatie voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie, koos ter gelegenheid van haar nieuwjaarsparty zeven regionale goede doelen die het een warm hart toedraagt en aan wie het graag een financiële bijdrage wil doen. Tot dit selecte gezelschap behoorde Chapeau Woonkring Haarlemmermeer: zij ontving een donatie van € 1000,--! ACN: veel dank hiervoor!

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer heeft een nieuwsbrief opgesteld om melding te doen van de activiteiten en de voortgang daarin, voor het tot stand brengen van een Chapeau woonvoorziening in de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

De op 1 maart in het auditorium van Rabobank Regio Schiphol gehouden informatieavond, over de plannen van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer om in deze regio een woonvoorziening tot stand te brengen voor beschermd wonen, werd bezocht door circa 50 personen. Veel van de aanwezigen waren lid van Ypsilon, vereniging van ouders en betrokkenen van mensen met gevoeligheid voor psychose (Ypsilon heeft mede aan de wieg gestaan van Chapeau Woonkringen). Na een korte inleiding door de gastheer, de heer Ruud van Hecke, directeur van Rabobank, gaf de voorzitter van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, Willem Haverkort, een toelichting op de achtergronden en het programma van de avond.

In het eerste onderdeel gaf Jos van Oyen (directeur-bestuurder van de koepelstichting Chapeau Woonkringen) een overzicht van de werking en structuur van het beschermd wonen zoals Chapeau dat toepast onder de nieuwe Wmo.

Lees meer: Informatieavond Hoofddorp zeer informatief en goed bezocht

Op 1 maart 2016 werd een informatieavond gehouden over de mogelijkheden om in Hoofddorp of omgeving een woonvoorziening tot stand te brengen op basis van het door Chapeau Woonkringen gehanteerde model. Rabobank Regio Schiphol was al zo vriendelijk geweest om ons haar auditorium ter beschikking te stellen voor het ontvangen van de belangstellenden en het geven van onze presentaties (waarover meer in een afzonderlijk artikel).

Bij de afsluiting van het programma verraste de rayondirecteur Ruud van Hecke ons, door een schenking van € 2.500 ter beschikking te stellen aan Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, ter ondersteuning van haar activiteiten! Wij zijn Rabobank Regio Schiphol zeer dankbaar voor dit genereuze gebaar!

Op dinsdag 1 maart houdt Chapeau Woonkring Haarlemmermeer een informatieavond. Deze vindt plaats in het auditorium van de Rabobank, Polarisavenue 150, 2132 JX Hoofddorp. Een artikel hierover verscheen op 11 februari in de Hoofddorpse Courant.

Tijdens deze informatieavond, die gratis toegankelijk is, wordt een toelichting gegeven op het initiatief om in Hoofddorp een woonvoorziening tot stand te brengen, waar mensen met psychische problematiek zelfstandig kunnen wonen. Wij stellen het op prijs als u zich tevoren per email aanmeldt.

Woonkring Haarlemmermeer

CW Beek

CW Gorinchem

CW Deventer

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

Positie Woonkring