Chapeau Woonkringen

Goed nieuws voor Woonkring Haarlemmermeer. Raad van State heeft alle bezwaren verworpen die omwonenden hadden ingediend tegen de bouw van de wijk 'Landgoed Wickevoort'. Niets staat er nu nog in de weg om te starten met de bouw...

2019 02 07 Haarlems Dagblad

Op maandag 19 november 2018 werd tussen de woningcorporatie Eigen Haard en Chapeau Woonkring Haarlemmermeer de intentie-overeenkomst ondertekend voor de realisatie van een woonvoorziening in de nieuwe wijk Wickevoort in Hoofddorp (Cruquius). Op de foto van links naar rechts: van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer de bestuurders Franta Wijchers, Willem Haverkort en Heleen van der Giessen. Daarnaast van Chapeau Woonkringen Joep Munnichs. Geheel rechts op de foto Imke Veltmeijer van Eigen Haard. Niet op deze foto te zien namen deel namens Eigen Haard mevrouw Elke Heidrich en Yvonne van Veen.

181119 ondertekening intentieovereenkomst

Op basis van de huidige verwachtingen zou de bouw van het voor de woonkring Haarlemmermeer bedoelde gebouw medio 2020 kunnen starten en een jaar later worden opgeleverd. Wij zijn erg blij met de samenwerking met Eigen Haard en hopen en vertrouwen op een verdere voorspoedige ontwikkeling van deze plannen.

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer is door ING geselecteerd voor een donatie uit het goede doelen fonds. 

De subsidies zijn verdeeld over 5 organisaties met de meeste stemmen die zijn uitgebracht  tussen 22 januari en 11 februari 2018. Dat kon via de website. van  www.helpnederlandvooruit.nl/doel/chapeau-woonkring-haarlemmermeer.

Bij deze alle stemmers bedankt voor de hulp want op zaterdag 10 maart heeft onze stichting een bedrag mogen ontvangen van € 1500,- !

 

Nu, zomer 2018, is een intentieovereenkomst in voorbereiding tussen wooncorporatie Eigen Haard en het bestuur van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer voor de realisatie van een gebouw met 22 appartementen op het landgoed Wickevoort van het idyllische dijkdorp Cruquius in de gemeente Haarlemmermeer. Voor dit gebied is het nieuwe bestemmingsplan door de gemeente Haarlemmermeer goedgekeurd. Als het een beetje meezit, zal eind 2018 de eerste paal de grond in gaan. Naar wij hopen wordt dan eind 2019 of begin 2020 het appartementencomplex opgeleverd, waar de Chapeau Woonkring Haarlemmermeer wordt gevestigd.

Lees meer: Doorbraak voor CWHaarlemmermeer

Hartelijk dank aan ACN !

Januari 2017 startte voor Chapeau Woonkring Haarlemmermeer onverwacht positief. Air Cargo Nederland (ACN), de branche-organisatie voor de Nederlandse luchtvrachtindustrie, koos ter gelegenheid van haar nieuwjaarsparty zeven regionale goede doelen die het een warm hart toedraagt en aan wie het graag een financiële bijdrage wil doen. Tot dit selecte gezelschap behoorde Chapeau Woonkring Haarlemmermeer: zij ontving een donatie van € 1000,--! ACN: veel dank hiervoor!

Chapeau Woonkring Haarlemmermeer heeft een nieuwsbrief opgesteld om melding te doen van de activiteiten en de voortgang daarin, voor het tot stand brengen van een Chapeau woonvoorziening in de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.

De op 1 maart 2016 in het auditorium van Rabobank Regio Schiphol gehouden informatieavond, over de plannen van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer om in deze regio een woonvoorziening tot stand te brengen voor beschermd wonen, werd bezocht door circa 50 personen. Veel van de aanwezigen waren lid van Ypsilon, vereniging van ouders en betrokkenen van mensen met gevoeligheid voor psychose (Ypsilon heeft mede aan de wieg gestaan van Chapeau Woonkringen). Na een korte inleiding door de gastheer, de heer Ruud van Hecke, directeur van Rabobank, gaf de voorzitter van Chapeau Woonkring Haarlemmermeer, Willem Haverkort, een toelichting op de achtergronden en het programma van de avond.

In het eerste onderdeel gaf Jos van Oyen (directeur-bestuurder van de koepelstichting Chapeau Woonkringen) een overzicht van de werking en structuur van het beschermd wonen zoals Chapeau dat toepast onder de nieuwe Wmo.

Lees meer: Informatieavond Hoofddorp zeer informatief en goed bezocht

Woonkring Haarlemmermeer

Positie Woonkring