Chapeau Woonkringen

181129 hoogste punt Vlijmen
Op 29 november is in Vlijmen een klein feestje gevierd, bij gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de woonvoorziening van Chapeau Woonkring Heusden. Dat gebeurde door de vlag te hijsen bij dit wooncomplex, bestaande uit 50 appartementen. Daarvan zijn er 18 bestemd voor de woonkring (17 individuele bewoners plus een gemeenschappelijke ruimte), de overige woningen zijn in de reguliere verhuur. Het gebouw zal naar verwachting in juni 2019 gereed zijn voor bewoning.

De vlag werd gehesen door wethouder Mart van de Poel van de gemeente Heusden, corporatiedirecteur Eric van den Einden van Woonveste en voorzitter Theo Nelissen van Chapeau Woonkring Heusden. We hopen op een zachte winter en een voorspoedige voortgang van de bouw!

Het is leuk om op de foto's te zien hoe van dag tot dag, van week tot week, de bouw vordert van het mooie woningcomplex aan de Nassaulaan in Vlijmen, waar de Chapeau Woonkring Heusden in wordt gevestigd.

Ondertussen wordt er stug doorgewerkt in Vlijmen. Theo Nelissen heeft opieuw een aantal foto's gemaakt, waarmee de voortgang goed is te volgen. Deze foto's zijn gemaakt in september 2018.

Met deze link krijg je een mooi overzicht van de voortgang van werkzaamheden in de bouw van het project aan de Nassaulaan in Vlijmen, in juli en augustus 2018.

Chapeau Woonkring Heusden heeft sinds januari 2018 een nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren,

Lees meer: Nieuw bestuurslid: Mariëtte Snoeren

180608 Heusden grondwerkDe bouw die in Vlijmen in maart 2018 is gestart, vordert gestaag. Dat begon met het boren van leidingen tot diep in de grond, die later nodig zijn voor de opslag en het terugwinnen van warmte. Dat is een heel moderne techniek, die er mede voor zorgt dat de woningen hun eigen energie kunnen opwekken en opslaan.

Veel van die werkzaamheden zullen uiteindelijk bovengronds niet meer te zien zijn. De grond is bouwrijp gemaakt, heipalen zijn in de grond verdwenen, veel leidingen gelegd, voorbereidingen voor de riolering, funderingen, ijzervlechtwerk en zo nog heel veel meer. De bouw ligt op schema zodat, met de kennis van nu, de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in april/mei 2019.

Lees meer: In Vlijmen vordert de bouw gestaag