Chapeau Woonkringen

U kunt de nieuwsbrief hier lezen. 

Op deze plaats kunt u lezen wie de bestuursleden zijn van Chapeau Oss. Optimisme is wat ons motiveert, we zien wat nodig is, worden hierdoor bewogen en komen in beweging. Vooralsnog is de gemeente Oss van oordeel dat er voldoende Beschermd wonen plaatsen voorhanden zijn, dit in tegenstelling tot wat onze wachtlijst laat zien.   
Wij zullen onze inspanningen voortzetten om tot realisatie te komen, maar u begrijpt dat de uitvoering  afhankelijk is van de medewerking van de gemeente Oss.  

Lees meer: DE BESTUURSLEDEN WOONKRING OSS STELLEN ZICH AAN U VOOR:

Wij als bestuur van Chapeau Woonkring Oss hebben geanticipeerd op de komende gemeenteraadsverkiezingen. We hebben de fractievoorzitters van de politieke partijen aan geschreven. Wij vinden het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om zorg te dragen voor alle inwoners. Wij hebben aandacht gevraagd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid omdat wij van mening zijn dat deze mensen zo volwaardig en zelfstandig mogelijk zouden moeten kunnen wonen. Het is niet meer van deze tijd om deze mensen ergens achteraf in een klein kamertje te laten wonen binnen een instelling.  

Lees meer: WAAR ZIJN WE DE AFGELOPEN PERIODE MEE BEZIG GEWEEST?

Triadekaart

 

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon op vragen waar veel mensen mee worstelen: Hoe zorgen we ervoor dat de naaste een passende rol speelt in de zorg? Hoe voorkomen we dat de cliënt/bewoner het gevoel heeft dat hij daarbij buitenspel wordt gezet? En hoe weet de hulpverlener wat hij van de naast betrokkene kan vragen en wat niet?
In de richtlijn voor behandelaars staat: de optimale behandeling van psychisch kwetsbare personen gaat uit van samenwerking tussen patiënt/cliënt, behandelaar en familie (de ‘triade’). Maar niemand wist hoe de rol van de familie er in de praktijk uit moest zien en welke ondersteuning ze daarbij nodig had. De Triadekaart biedt hiervoor een handige kapstok.

Lees meer: WAT IS TRIADISCH-WERKEN? 

Corelia den BrokCorelia den Brok (Herpen, 1956) startte haar werkzame leven in 1973 op Huize Assisië te Udenhout en werkte vervolgens als groepsleidster in Oss in het gezinsvervangend tehuis aldaar.
Na het behalen van het HBO-diploma maatschappelijk werk begon ze als leidinggevende van personeel en bewoners in enkele straten van “het Dorp” te Arnhem, een woonwijk waar mensen met een lichamelijke beperking wonen.
Aan de Hogeschool Nijmegen volgde ze hierna nog de opleiding Organisatie, Beleid en Management waarna werd ze aangesteld als ze directeur in Zierikzee bij de Stichting Schouwen-Duiveland, met woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.
In haar ouderlijk gezin kreeg ze te maken met traumatische gebeurtenissen. Verdriet en onmacht hebben haar er vervolgens toe aan gezet om op zoek te gaan naar haar wezenlijke zelf.
In het dagelijks leven en werken laat Corelia zich graag leiden door compassie met de medemens.
Ze is moeder van een zoon (1994) en woont met haar partner in Nuland.
Ze verwacht dat ze met haar positieve instelling, kennis en ervaring een constructieve bijdrage kan leveren als bestuurslid van de Chapeau Woonkring Oss.

Op 1 december zijn de bestuursleden Jan van Sonsbeek, Hannie Hurkmans en Jos van Oyen formeel benoemd tot de bestuurders van de Chapeau Woonkring Oss. Gerrie Fleuren neemt als adviseur deel aan de vergaderingen en is potentieel kandidaat voor latere toetreding. Binnenkort verwachten wij dat nog enkele mensen tot dit bestuur gaan toetreden. Na een periode van intensieve voorbereiding, is dit bestuur nu klaar om met vereende krachten de vorming van een woonkring in de gemeente Oss met kracht na te streven!

Woonkring Oss

Positie Woonkring