Chapeau Woonkringen

Op 1 december zijn de bestuursleden Jan van Sonsbeek, Hannie Hurkmans en Jos van Oyen formeel benoemd tot de bestuurders van de Chapeau Woonkring Oss. Gerrie Fleuren neemt als adviseur deel aan de vergaderingen en is potentieel kandidaat voor latere toetreding. Binnenkort verwachten wij dat nog enkele mensen tot dit bestuur gaan toetreden. Na een periode van intensieve voorbereiding, is dit bestuur nu klaar om met vereende krachten de vorming van een woonkring in de gemeente Oss met kracht na te streven!

Op maandag 15 mei 2017 is de stichting Chapeau Woonkring Oss opgericht, met de koepelstichting Chapeau Woonkringen als bestuurder. Zeer binnenkort worden de overige bestuursleden benoemd, hun gegevens worden dan opgenomen op deze website.

In Oss is een aantal mensen, voornamelijk leden van Ypsilon, bezig met de voorbereiding voor de oprichting van een lokale Chapeau Woonkring Oss. Hiervoor wordt begin 2017 een afzonderlijke stichting opgericht, naar het model van de andere lokale Chapeau stichtingen.

Er wordt overlegd over de bouw van een woonvoorziening in de gemeente Oss. Nadere berichten volgen zo spoedig mogelijk.

Woonkring Oss

Positie Woonkring