Chapeau Woonkringen

Op dinsdag 10 mei 2016 is 's avonds een bijeenkomst gehouden waar een aantal kandidaat bewoners en familieleden van mogelijke kandidaten aanwezig was. Chapeau Woonkring Tilburg en Chapeau Woonkringen hebben die avond een toelichting gegeven op de ontwikkelingen. De architect Walter van der Hamsvoord van archtitectenbureau DAT uit Tilburg gaf een toelichting op het bouwplan.

Op woensdag 18 mei 2016 is tussen de Tilburgse Woonstichting Tiwos en Chapeau Woonkringen en Chapeau Woonkring Tilburg de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een wooncomplex aan de Goirkestraat, hoek Wittebollestraat in Tilburg. Het complex zal 19 woningen omvatten en een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het ouderinitiatief Chapeau Woonkring Tilburg heeft nog geen keuze gemaakt wie te zijner tijd de professionele zorgverlener zal worden voor deze woonvoorziening. Volgens de huidige planning zal de bouw van het complex dit najaar starten en dan eind 2017 worden opgeleverd.

Samen met de woningcorporatie Tiwos zoeken wij, eventueel in samenwerking met andere woningcorporaties in Tilburg, naar een geschikte lokatie voor een woonvoorziening. 

Nu er inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan over het beschermd wonen onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, zou de zaak wel eens in een stroomversnelling kunnen komen.

Voor dit doel is al in april 2013 de stichting Chapeau Woonkring Tilburg opgericht. Frank Bouwmeester is daarvan de voorzitter.