Chapeau Woonkringen

Op vrijdag 4 december 2020 is bij notaris Erik van Egeraat in Uden de oprichtingsakte gepasseerd van Stichting Chapeau Woonkring Waalwijk. Op de foto staan Mariëtte Snoeren, voorzitter van deze Woonkring, en Joep Munnichs, directeur-bestuurder van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen.

IMG 0120

Een van de voormalige bestuursleden van Chapeau Woonkring Heusden, mevrouw Mariëtte Snoeren, heeft het plan opgevat om in de gemeente Waalwijk een Chapeau Woonkring tot stand te brengen. Daarvoor zijn al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Waalwijk en met woningcorporatie Casade. Dat biedt hoop dat hier inderdaad een Chapeau woonkring kan worden gerealiseerd. De volgende stap is om het initiatief samen met 'medestanders' verder uit te bouwen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich daarvoor aan te melden. Dat kan eventueel per mail, of neem anders contact op met Chapeau Woonkringen (073 68 98 716).

Woonkring Waalwijk

Positie Woonkring