Chapeau Woonkringen

Een van de bestuursleden van Chapeau Woonkring Heusden, mevrouw Mariëtte Snoeren, heeft het plan opgevat om in de gemeente Waalwijk een Chapeau Woonkring tot stand te brengen. Daarvoor zijn al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Waalwijk en met woningcorporatie Casade. Dat biedt hoop dat hier inderdaad een Chapeau woonkring kan worden gerealiseerd. De volgende stap is om het initiatief samen met 'medestanders' verder uit te bouwen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich daarvoor aan te melden. Dat kan eventueel per mail, of neem anders contact op met Chapeau Woonkringen (073 68 98 716).

Woonkring Waalwijk

CW Beek

CW Deventer

CW Gorinchem

CW Haarlemmermeer

CW Heusden

CW Montfoort

CW Oss

CW Rosmalen

CW Tiel LingeErf

CW Tilburg

CW Uden

CW Waalwijk